ถ้าเทียบแค่ฝั่งโทรศัพท์ ผมมองว่ายังไง Lightning ก็ยังดีกว่า Type C

ที่ว่าดีคือในแง่ของมุมมองของการใช้งานนะครับ ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพอะไรไว้ว่ากันทีหลัง ในแง่ของมุมมองของการใช้งานก็คือ ในฝั่งของที่เป็นสายชาร์จครับคือมองออกเลยว่าเป็นตัวผู้… Read more