Report

[Part1] Tableau

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เว้ย ที่บริษัทได้ซื้อ Application ตัวนึงที่ชื่อ Tableau มาให้ใช้งาน ไอ้เจ้า Tableau เนี่ยมันเป็น BI Tool...