telelens

(เขียนค้างปี) 58mm เลนส์สำหรับโทรศัพท์จาก Moment Inc.

ก่อนหน้านี้มีความคิดว่า ถ้าเราไม่พกกล้องถ่ายรูปแล้วไปหาเลนส์เสริมสำหรับติดกล้องโทรศัพท์จะเป็นยังไง Moment Inc. เกิดมาจากโครงการระดมทุนบน Kickstarter Moment Inc. ก่อตั้งบริษัทมาจากโครงการระดมทุนสร้างเลนส์สำหรับโทรศัพท์ในเว็บ Kickstarter ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำแค่เลนส์เท่านั้นยังมี อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ฟิลเตอร์, เคสโทรศัพท์,...